วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

.................................................Lord of lives

.......ภาพพิมพ์โบราณรัชกาลที่ 5 ทรงฉายคู่พระเจ้าซาร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย
ภาพพิมพ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยือนพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเวลา 11 วัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกเป็นเวลา 9 เดือนโดยนับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2440

ภาพทั้งสองพระองค์ประทับคู่กัน ตีพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส L'ILLUSTRATION ในปี 1897 เป็นภาพที่ เผยแพร่ไปทั่วยุโรป และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราโชบายที่ทำให้ ประเทศสยามมีอำนาจต่อรองทางการเมืองในเวทีโลก และรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษหรือฝรั่งเศส TRANSLATION;Printed in black and white - The retro photo of King Rama V 's visit to Czar Nicholas the second of Russia at St. Petersburg for 11 days as part of his trip to Europe for the first time nine months since. since July 3, 1897
Two pictures he is well published in a French newspaper . L'ILLUSTRATION is published in the year 1897 throughout Europe. It is considered a part of the Raochbai made . Siam has bargaining power in the political world stage. And escape from the scandal that she has been a colony of Britain or France.
.jpg">

Onasis' exgirlfriend