วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

.................................................Lord of lives

.......ภาพพิมพ์โบราณรัชกาลที่ 5 ทรงฉายคู่พระเจ้าซาร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย
ภาพพิมพ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยือนพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเวลา 11 วัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกเป็นเวลา 9 เดือนโดยนับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2440

ภาพทั้งสองพระองค์ประทับคู่กัน ตีพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส L'ILLUSTRATION ในปี 1897 เป็นภาพที่ เผยแพร่ไปทั่วยุโรป และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราโชบายที่ทำให้ ประเทศสยามมีอำนาจต่อรองทางการเมืองในเวทีโลก และรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษหรือฝรั่งเศส TRANSLATION;Printed in black and white - The retro photo of King Rama V 's visit to Czar Nicholas the second of Russia at St. Petersburg for 11 days as part of his trip to Europe for the first time nine months since. since July 3, 1897
Two pictures he is well published in a French newspaper . L'ILLUSTRATION is published in the year 1897 throughout Europe. It is considered a part of the Raochbai made . Siam has bargaining power in the political world stage. And escape from the scandal that she has been a colony of Britain or France.
.jpg">

Onasis' exgirlfriend

ก่อนหน้านี้ Allow ก็ยังมีโอกาสที่จะสารภาพ...
ดูที่ตัวอย่างคุณ นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม


27 Nov 56 Mrs Nisha Hiran restore her life as a wife of commander Gen. officers who died in the incident on 10 Apr 53 posted in Facebook's Nicha Hiranburana Thuvatham comment. to people who claim to "neutral" looks as if it is good, but yea. Those who do not dare to face the consequences of their decisions separately, which today who do not have the answer. Or have an answer in mind. Proclaim the apparently To choose any answer During the grace, or selfless service. "Neutral" Today we went to the crossroads to decide whether to turn left or turn right, who claimed to be neutral so that it looks like a good person. In fact, the only track not recognize what is happening or not, you are not brave enough to face the consequences of their decisions. Because whether the left or right. Had a total impact Depending on whether you choose effects that are beneficial to themselves or advantage to the public, they are the ones that claim to neutrality has no choice. And there are many people who secretly choice in mind. But do not dare to tell anyone that you choose something because what? Reply himself to it wholeheartedly ... the answer is grace or favor.